Авторизация

Логин:

Пароль:

запомнить меня


Регистрация
Нормативная база


Регулирование действий и прав ЯГБ законодательтвом
2012-09-05 20:38:49
Больница в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», «О местном самоуправлении.......


Про місцеве самоврядування в Україні
2012-09-05 20:24:05
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.


Основи законодавства України про охорону здоров'я
2012-09-05 20:20:54
Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.